BU LÔNG CHO XI MĂNG - MỎ

Đặc thù của ngành xi măng, ngành mỏ đó là chịu lực, chịu nén, độ ăn mòn hóa học vô cùng lớn. Vì thế, những chiếc bu lông cho ngành xi măng, ngành mỏ cũng phải chịu lực rất lớn ( lực nén dưới lòng đất,…)Vì thế, những mẫu bu lông cho ngành xi măng thường có độ cấp bền rất lớn từ 8.8 trở lên.

Cấu tạo bu lông cho ngành xi măng cũng giống như các loại bu lông thông thường khác nhưng chỉ lưu ý một điểm đó chính là độ cấp bền của bu lông mà thôi.

Một số loại bu lông cho ngành xi măng ở Việt Nam:

+ Bu lông chốt đầu bằng

+ Bu lông chốt đầu trụ

+ Bu lông quả bằng, đầu e líp

+ Bu lông đầu trụ

+ Bu lông đầu vuông, tán vuông

+ Bu lông chốt gầu ( bu lông gầu, bu lông vấu)

+ Bu lông chữ T đầu bằng

+ Bu lông chốt gầu nâng

+ Bu lông trục máy