Công nghệ sản xuất

Một số mác thép dùng để sản xuất bu lông ốc vít

Bu lông  (bulong) được chế tạo từ rất nhiều chủng loại vật liệu khác nhau nên nó được ứng dụng rộng rãi trong nhiều cấu kiện liên kết, đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật và chất lượng công trình thi công. Tất cả các chủng loại bu lông, đai ốc, bulong, vòng đệm [...]